Polisa ubezpieczeniowa – definicja i przydatne pojęcia


Aktywa – wartość majątku, jaki posiada dana osoba. Aktywa dzielimy na aktywa krótkoterminowe, materialne, niematerialne, płynne oraz obrotowe. Aktywa niematerialne to rzeczy o nieokreślonej wartości pieniężnej, np. loga i patenty.

Bezpośrednia likwidacja szkód – jest to schemat likwidacji szkód obowiązujący w przypadku ubezpieczeń OC. Polega na tym, że osoba poszkodowana w wyniku zdarzenia zgłasza szkodę bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela, a nie do ubezpieczyciela sprawcy.

Franszyza – ograniczenie zawierane w umowie ubezpieczeniowej dotyczące barier w zakresie wysokości wypłaconego odszkodowania. Franszyzę dzielimy na dwa rodzaje: redukcyjną oraz integralną. Określają one kwotę, o którą zostanie pomniejszone odszkodowanie, lub minimalną kwotę szkód, za którą odpowiada ubezpieczyciel.

Komisja Nadzoru Finansowego – jeśli chcemy złożyć skargę na ubezpieczyciela, powinniśmy to zrobić właśnie tam. Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje prawidłowość działań sektora ubezpieczeń w Polsce.

Koasekuracja – jest to sytuacja, w której ubezpieczony zawiera jedną umowę ubezpieczenia w ramach kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Koasekurację dzielimy na zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzna polega na tym, że każdy z zakładów odpowiada za siebie. Inaczej jest w przypadku koasekuracji wewnętrznej, kiedy to jedno z TU jest przedstawicielem pozostałych.

Nadubezpieczenie – ta forma ubezpieczeń występuje wtedy, gdy mamy do czynienia z sumą ubezpieczenia obiektywnie przekraczającą materialną wartość przedmiotu. Przykładem jest ubezpieczanie rodzinnych pamiątek, które dla innych nie wykazują żadnych wartości majątkowych, a mimo to uważamy je za cenne.

Niedoubezpieczenie – w tym przypadku suma ubezpieczeń będzie niższa niż wartość majątkowego ubezpieczonego przedmiotu. W przypadku szkód otrzymamy odszkodowanie dotyczące częściowego pokrycia istniejących strat. Zalety tego rozwiązania są takie, że składka obowiązująca przy niedoubezpieczeniu jest stosunkowo niska.

Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia majątkowe dotyczą mienia i odpowiedzialności cywilnej. Ich podgatunkiem są ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia biznesowe oraz ubezpieczenia domów i mieszkań.

Ubezpieczenia komunikacyjne – do tego typu ubezpieczeń należą zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dobrowolne. Do ubezpieczeń dobrowolnych zaliczamy ubezpieczenia Autocasco, Assistance i pakiety NNW. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest OC.

Ubezpieczenia osobowe – dotyczą ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Wypłata odszkodowania polega na jednorazowym wydaniu określonych środków lub długookresowej wypłacie renty. Najpopularniejsze ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia na życie i NNW.

Ubezpieczenia biznesowe – polegają na zabezpieczeniu zarówno pracowników, jak i mienia firmy. Umożliwiają ubezpieczenie nieruchomości, osób prawnych, osób fizycznych oraz ubezpieczenie ruchomości związanych z prowadzoną działalnością.

Ubezpieczenie obowiązkowe – rolnicy oraz posiadacze pojazdów mechanicznych z ważną rejestracją zobowiązani są do wykupienia obligatoryjnego ubezpieczenia OC. Jego brak powoduje poważne konsekwencje prawne.

Polisa ubezpieczeniowa – dokument potwierdzający zawarcie umowy między ubezpieczycielem a ubezpieczającym. Polisa powinna zawierać dane stron oraz dokładnie opisywać przedmiot materialny bądź niematerialny ubezpieczenia.

Zagraniczny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – instytucja z siedzibą poza granicami Polski, która gwarantuje poszkodowanemu refundację roszczeń tytułem ubezpieczenia OC, jeśli sprawca wypadku go nie posiadał lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Odwiedź nasze biuro w Warszawie

Dysponujemy ładnym i czystym biurem na warszawskich Bielanach. Bliskość węzła komunikacyjnego Bemowo – Żoliborz – Śródmieście zapewnia komfortowy dojazd mieszkańcom Warszawy i okolic.

Zapraszamy do odwiedzin!

 

Nasze biuro:
ul. J. Conrada 24 lok. U3, 01-922 Warszawa
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00

Skontaktuj się z nami!

Wyślij do nas swoje pytania za pomocą formularza kontaktowego. Agent ubezpieczeniowy skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to tylko możliwe!

Jesteśmy liderem w dziedzinie ubezpieczeń. Nasze atuty to 20 lat doświadczenia, kreatywność, zdolności analityczne i chęć rozwoju. Stale podnosimy kwalifikacje, dzięki czemu sektor finansowy nie kryje przed nami żadnych tajemnic. Jeśli chcesz oddać przykre obowiązki w cudze ręce, ta oferta jest dla Ciebie. Współpracujemy ze szkołami, firmami i osobami prywatnymi. Każdą sprawę traktujemy priorytetowo. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Zapraszamy do kontaktu!

Pola oznaczone (*) są wymagane.